Principalele companii farmaceutice au lansat o strategie comună de combatere a rezistenţei la antimicrobiene   Companiile farmaceutice îşi asumă un plan extins până în 2020 de activități dedicate reducerii rezistenței la antimicrobiene. Înaintea întâlnirii la nivel înalt pe tema rezistenţei la antimicrobiene, din cadrul Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (AGONU), treisprezece companii farmaceutice de vârf au prezentat un nou plan de acțiune, cu patru angajamente majore pentru reducerea rezistențeila antimicrobiene, pe care își propun să le îndeplinească până în anul 2020. Aceste angajamente urmează principiilor identificate și convenite prin Declarația Industriei Farmaceutice de la Forumul Economic Mondial din Davos, desfășurat la începutul acestui an, și reflectă intenția companiilor de a continua să contribuie pro-activ la eforturile globale de combatere a rezistenţei la antimicrobiene. Această colaborare fără precedent între companiile farmaceutice marchează un moment de referință în lupta împotriva rezistenţei la antimicrobiene.

   Odată cu prezentarea acestui plan de acțiune, companiile semnatare demonstrează că şi-au stabilit în mod ferm un obiectiv comun, de a depăși amenințarea cumplită pe care o reprezintă rezistenţa la antimicrobiene pentru societatea noastră, economii și cetățeni.

   În mod concret, acest grup de companii diversificate se angajează:

1-Să reducă impactul asupra mediuluial fabricării de antibiotice, inclusiv prin analizarea procesului de producție și a lanțurilor de aprovizionare și să conlucreze cu grupurile interesate pentru a stabili un cadru comun de evaluare și gestionare a proceselor de eliminare a deșeurilor;

2-Să se implice astfel încât antibioticele să fie utilizate doar de către pacienții care au nevoie de ele, recunoscând că este nevoie de eforturi concertate ale multor actori pentru educarea continuă a furnizorilor și a pacienților, examinarea activităților de promovare ale companiilor, împărtășirea datelor de supraveghere cu autoritățile din domeniul sănătății publice și cu profesioniștii din sănătate și că este necesară colaborarea cu grupurile interesate, în vederea reducerii achiziției necontrolate de antibiotice;

3-Să îmbunătățească accesul la antibioticele și vaccinurile existente și viitoare, inclusiv prin conlucrarea cu părțile interesate, pentru a consolida sistemele de sănătate globale și a elimina blocajele; să stabilească noi modele de activitate prin care să asigure echilibrul între nevoile de acces, utilizarea corectă a antibioticelor, acoperirea extinsă cu vaccinuri și profitabilitatea adecvată a companiilor;să depună eforturi pentru a reduce prevalenţa antibioticelor contrafăcute pe piețele care se confruntă cu un risc crescut; şi

4-Să exploreze noi oportunități de colaborare deschisă între industrie și sectorul public, pentru a răspunde astfel provocărilor din domeniul cercetării și dezvoltării de noi antibiotice, vaccinuri și mijloace de diagnostic, recunoscând valoarea pe care acestea le aduc societății.
   Totodată, companiile reiterează sprijinul lor pentru o abordare comprehensivă, multisectorialăa celorlalți factori care contribuie la combaterea rezistenţei la antimicrobiene, conform celor prevăzute în Planul Global de Acțiune al Organizației Mondiale a Sănătății, Analiza rezistenţei la antimicrobiene, Planul de Acțiune din Strategia Națională a SUA și declarația recent publicată privind Întâlnirea ONU pe tema rezistenţei la antimicrobiene.

 

 

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate