Pentru pregătirea unor tineri angajabili - Educație de succes în 2020Transformarea continuă a modelelor de afaceri și dezvoltarea rapidă a tehnologiei fac necesară dezvoltarea unor abilități noi. Din acest motiv, copiii și tinerii de astăzi trebuie să dobândească abilități esențiale pentru a-și păstra angajabilitatea.

Învățarea continuă, o necesitate

Tinerii care înțeleg și acceptă astăzi faptul că trebuie să adopte principiile învățării continue sunt cei care au șansa de a deveni angajați de succes în viitor.

Faptul că sistemul de educație tradițional nu mai are capacitatea de a le asigura copiilor și tinerilor mediul propice dezvoltării noilor abilități de viață esențiale devine tot mai evident. Elevii nu se mai pot baza pe procese de livrare mecanică a informației și nu mai pot ignora realitatea socio-emoțională a procesului educativ.

Este nevoie de o nouă viziune în domeniul educației, care să fie în ton cu provocările și tendințele secolului XXI. Bunăstarea și pregătirea tinerilor pentru viitor trebuie să ocupe primul loc în rândul priorităților educatorilor și părinților.

Elevii au nevoiesă se axeze pe dezvoltarea socio-emoțională, să iasă din zona lor de confort, să învețe să transmită în exterior cât de valoroși sunt și să își monitorizeze constant progresul.

Metodă de învățare inovatoare

Educatorii de la Shakespeare School au reușit, în ultimii 18 ani, să îi ajute pe cursanții care le trec pragul să devină motivați și pregătiți să învețe pentru viitor.

Pentru aceasta, Shakespeare School a creat în 2002 o metodă inovatoare de predare a limbii engleze, care reprezintă o aplicare originală a Teoriei Inteligențelor Multiple, aparținând profesorului Howard Gardner, de la Universitatea Harvard. Conform acesteia, oamenii sunt înzestrați cu aptitudini diferite, care le influențează modul de învățare și pe care părinții și profesorii trebuie să le recunoască.

Patru elemente esențiale pentru succes

Shakespeare School a creat o comunitate primitoare, în care peste 25.000 de cursanți au fost întâmpinați cu brațele deschise și susținuți pentru a reuși.

Educatorii de la Shakespeare School adaptează mereu atmosfera din clasă și activitățile, astfel încât acestea să răspundă intereselor și aptitudinilor fiecărui cursant în parte. Ei folosesc o mare varietate de resurse cu scopul de a oferi calea cea mai rapidă și mai ușoară de învățare luând în considerare darul fiecărui cursant în parte.

Având la bază Colaborarea, Comunicarea, Creativitatea și Gândirea Critică, cursurile Shakespeare School antrenează noi abilități ce le asigură cursanților șansa de a avea succes în viața lor profesională, în viitor.

În cadrul unor grupe restrânse de elevi, având la dispoziție resurse și metode inovatoare ce transformă orele de curs într-o experiență multimedia distractivă, aceștia se simt apreciați și în siguranță în timp ce învață să devină campioni la viață.

Adaugă comentariu

Codul de securitate