Nereguli pe bandă rulantă la Primăria Galați: sporuri acordate ilegal și contracte de achiziţii dubioase

   Ultimul control al Curţii de Conturi efectuat, în octombrie 2012, asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale Primăriei pe anul 2011, a găsit o sumedenie de nereguli, începând cu "mici" probleme în măsurarea terenurilor închiriate, cheltuieli nejustificate, fonduri neînregistrate în evidenţa contabilă, lucrări neexecutate şi inventariate formal, şi până la sporuri și stimulente de mii de lei plătite în mod necuvenit funcţionarilor publici.

 

   Epoca sporurilor nu a murit

   Inspectorii Curţii de Conturi au scos la iveală faptul că, în timpul mandatului fostului primar Dumitru Nicolae, administrația locală a acordat ilegal sporuri în valoare de 433.000 lei. Primăria se face vinovată de „angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata unor cheltuieli de personal fără respectarea prevederilor legale, reprezentând spor pentru condiţii grele (spor de calculator) şi spor pentru condiţii vătămătoare”. Sporurile au fost acordate în perioada septembrie 2011- ianuarie 2012 funcționarilor publici și personalului contractual. Primăria Galaţi nu este la prima abatere de acest gen. Potrivit Deciziei 41, din 18 noiembrie 2011, a Curții de Conturi s-au mai acordat ilegal sporuri în valoare estimativă de 2.360.394 lei. Adică peste jumătate de milion de euro. Este vorba de sporul de calculator (acordat în perioada ianuarie-august 2011) şi sporul pentru condiţii vătămătoare (acordat în perioada septembrie 2008- august 2011).

 

   Bani neîncasați

   De asemenea, potrivit instituţiei de control, o altă neregulă constatată este neînregistrarea în contabilitate a operaţiunilor de intrare sau ieşire a unor bunuri din patrimoniul municipiului Galaţi. În plus, Primăria nu s-a sinchisit să stabilească, să înregistreze și să urmărească în vederea încasării creanțele bugetului local din „taxa pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică în cazul a 21 de comercianți”. Prejudiciul este în valoare de 41.000 lei. La capitolul „venituri din concesiuni și închirieri” au fost identificate următoarele abateri: persoane juridice care ocupă suprafețe de teren mai mari decât de cele concesionate (SC Matex SRL și SC Pleitos SRL), persoane juridice care ocupă suprafețe de teren din domeniul public, în lipsa unor contracte încheiate cu Primăria (SC Rompesgal), persoane juridice care nu au respectat clauzele stabilite prin contractele de concesiune încheiate (SC Cozamin SRL).

 

   Ilegalități ascunse sub preș

   Tot în raportul auditului efectuat de Camera de Conturi apare „efectuarea de plăţi pentru bunuri şi lucrări neexecutate, pe bază de documente justificative care nu reflectă realitatea, în cazul obiectivului de investiţii - Consolidare Sala Sporturilor”. Valoarea prejudiciului este de 54.000 lei. Totodată, inspectorii au descoperit „plăţi nelegale care reprezintă contravaloarea materialelor şi utilajelor plătite de municipalitate, cuprinse în procesele-verbale de custodie şi neregăsite la locul unde trebuia efectuată staţia de epurare din cartierul Dimitrie Cantemir”. Firma Unicom, cea care ar fi trebuit să realizeze lucrarea, a primit, în anul 2007, de la bugetul local 23 de miliarde de lei vechi fără a realiza absolut nimic în zonă. Culmea, s-a plătit până și garanția de bună executare (10 miliarde), înainte de a se face recepționarea lucrării.

   Lucian Constantin

Adaugă comentariu

Codul de securitate