Galațiul duce lipsă de turiști nu și  de studii despre potențialul turistic

   Faptul că potențialul turistic al județului Galați nu este exploatat nu reprezintă nicio noutate. Cu toate acestea, în luna noiembrie 2013, un grup de cercetători gălățeni a realizat, având ca beneficiar Consiliul Județului Galați, un studiu științific exact pe această temă. Lucrarea are 287 de pagini și poate fi consultată pe site-ul instituției, constituindu-se într-o primă etapă de identificare și clasificare a formelor de turism practicabile în județul nostru, vizând și dezvoltarea durabilă a teritoriului, ce face parte dintr-un proiect mai amplu.

   Lăsând la o parte caracterul exhaustiv al lucrării care pleacă de la o analiză a stării de fapt existente la nivel județean, inclusiv în ceea ce privește situația jalnică a infrastructurii de transport, trecând apoi în revistă mai toate elementele cu potențial turistic (de apreciat prezentarea lăcașurilor de cult și a obiceiurilor populare din fiecare comună), mai interesante sunt concluziile și propunerile la care s-a ajuns.   

   Astfel, autorii conchid asupra faptului că turismul gălăţean se află actualmente într-o stare deficitară, accentuată de criza economică. Judeţul se conturează ca o destinaţie turistică în mai mică măsură decât judeţele limitrofe, deși are potențial turistic, dar insuficient exploatat, cu turiști ce odată ajunși la Galați nu au pe ce să cheltuiască banii, în lipsa unor servicii turistice, altele decât cele de cazare și "cârciumăreală".

   În acest sens, recomandările autorilor se referă la o serie de direcții de acțiune pentru autoritățile locale, din care am reținut:

   - valorificarea potenţialului existent pentru turism de vânătoare și de pescuit;

   - promovarea aşezărilor cu resurse specifice pentru turism rural/agro turism/ecoturism şi valorificarea lor prin inserare într-un traseu turistic tematic;

   - amenajarea malurilor Siretului și ale Prutului pentru a putea deveni trasee turistice itinerare cu valenţe de turism de peisaj, ecoturism şi de vânătoare;

   - instituirea unui traseu turistic ce leagă cele mai importante vestigii arheologice şi monumente;

   - promovarea judeţului Galaţi ca destinaţie turistică de importanţă regională (brand turistic), inclusiv prin crearea unor centre de coordonare și informare turistică.

   Strict pentru municipiul Galați, care la acest moment reprezintă doar o destinație pentru turismul de tranzit și, parțial, de afaceri, se sugerează crearea unui circuit turistic integrat care să înglobeze totalitatea resurselor din oraş, precum și o mai bună valorificare a accesului la Dunăre. Ignorarea la nesfârșit a resurselor turistice dintr-un oraș cândva cosmopolit, cu clădiri de patrimoniu lăsate în paragină sau la cheremul unor locatari vremelnici, relevă o incapacitate crasă: aceea de a înțelege că valorificarea lor ar crea o industrie pe orizontală, încasările din turism reprezentând o sursă de finanțare a bugetelor locale de care nu ai voie să te dispensezi.

   Evident că studiul, nu cel în format electronic pe care l-am consultat, zace prin fișetele vreunui funcționar din strada Eroilor nr. 7. Circuitul turistic-muzeal prezentat de Consiliul Județean ca implementat (cu bani europeni prin programul Regio) este insuficient promovat și, de altfel, inoperant în totalitatea sa. Puțini turiști se vor încumeta să bată drumurile prăfuite și pline de gropi pentru a se deplasa la Costache Negri, Suhurlui și Ivești, ordinea nefiind neapărat aceasta, pentru a reveni în Galați, pe traseu fiind incluse opt muzee și case memoriale.

   George Marinescu

 

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate