ERP-urile scad evaziunea fiscală şi furturile în domeniile care tradiţional sunt mai greu de monitorizat

   Creşterea numărului de investitori străini în agricultura din România va stimula implementarea soluţiilor ERP (Enterprise Resource Planning) în acest sector, întrucât răspund nevoii acestora de monitorizare şi control al business-ului lor, arată o analiză realizată de CGS Europe-IT Services, parte a grupului american CGS.

CGS Europe-IT Services este partener global Microsoft pentru implementarea soluţiei ERP deţinută de Microsoft, respectiv Dynamics AX.

   "Marii jucători locali din agricultura şi agribusiness-ul romanesc utilizează deja diferite sisteme de management al afacerilor, dar aceştia acoperă împreună o parte redusă din potenţialul agricol al României. Proprietarii români tradiţionali din domeniu (care sunt cei mai mulţi) nu au însă înclinaţii spre utilizarea calculatorului; de altfel, pentru cea mai mare parte din suprafaţa totală agricolă, fragmentarea terenurilor şi dimensiunile reduse ale acestora fac încă inutilă o abordare modernă şi informatizată. Sunt în mod clar necesare în continuare soluţiile pentru impulsionarea comasării terenurilor agricole pentru a aduce agricultura românească în secolul actual al informatizării", a arătat Mircea Hotăran, Director General al CGS Europe-IT Services.

   Companiile străine care investesc în agricultura din România sunt însă foarte interesate în eficientizarea gestiunii resurselor implicate în business şi mai înclinate către planificarea multianuală, aceştia fiind factori care favorizează o dată în plus implementarea soluţiilor ERP. De altfel, valoarea adăugată a soluţiilor ERP pentru agricultură este în special în zona de operaţional, întrucât majoritatea acestor sisteme trec cu mult dincolo de ariile contabile şi de management al stocurilor, permiţând interconectarea unor sisteme informaţionale complexe, care leagă parametrii şi realitatea din teren (umiditate, temperatură, densitate, productivitate, tip de lucrări agricole etc) de modulele financiare şi comerciale obişnuite.

   Multe firme locale din agricultură s-au obişnuit însă cu un nivel redus de control, care, deşi afectează productivitatea şi dezvoltarea, permite o evidenţă "flexibilă" a activităţii. "Dacă ne referim la întreaga ţară, agricultura şi o serie de domenii conexe- precum comerţul cu fructe, legume etc- sunt printre ariile care în mod tradiţional permit mai uşor ca statul sau proprietarul afacerii să fie  <<fentaţi>> în ceea ce priveşte impozitele, taxele sau, respectiv, încasările. În ultima perioadă, a crescut însă ponderea companiilor străine dornice să investesca în agricultură, acestea înţelegând potenţialul existent şi deţinând atât resursele financiare, cât şi know how-ul necesar unui business eficient; printre urmările pozitive ale acestui fapt se află şi un comportament de business orientat către controlul consistent financiar-contabil şi operaţional al afacerilor. Acest lucru se poate realiza mai ales cu ajutorul soluţiilor de management al businessului (ERP-uri), care nu permit ca un produs sau înregistrare să dispară vreodată nejustificat din sistem, descurajând astfel atât evaziunea fiscală, cât şi furturile ", a mai precizat Mircea Hotăran.

   Soluţiile ERP au un bun potenţial de dezvoltare pe segmentul agricol şi de agribusiness în anii viitori, arată analiza realizată de CGS Europe-IT services.

Conform estimărilor companiei, piaţa soluţiilor ERP a intrat în 2012 pe un trend ascendent în România, valoarea business-ului (investiţiile în proiecte noi, costurile cu mentenanţa şi actualizarea celor implementate anterior) depăşind 110 milioane Euro faţă de cca 90 milioane Euro în 2011; tendinţa de creștere se va menţine şi în anul curent, arată analizele CGS Europe- IT Services.

Adaugă comentariu

Codul de securitate