Ponta ne trage salopeta pe creier: artele, jurnalismul...nu mai includ drepturi de autor

   Recentele "evoluții" fiscale în materia drepturilor de proprietate intelectuală și-au găsit menirea. Aceea de a nemulțumi pe cei care desfășoară profesii libere sau obțin venituri din drepturi de autor. Și nu sunt puțini, întrucât aceste venituri sunt cele obținute din valorificarea sub orice formă a brevetelor de invenție, desene și modele, mostre, mărci de fabrică și de comerț, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor și drepturi conexe acestora, precum și altele asemenea.

   Legislația fiscală în vigoare (pct. 67 din Normele de aplicare a Codului Fiscal) precizează faptul că orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplinește cel puțin unul dintre următoarele criterii:

    - beneficiarul de venit se află într-o relație de subordonare față de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit și respectă condițiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuțiile ce îi revin și modul de îndeplinire a acestora, locul desfășurarii activității, programul de lucru;

   - în prestarea activității, beneficiarul de venit folosește exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spații cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecție, unelte de muncă sau altele asemenea și contribuie cu prestația fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu și cu capitalul propriu;

   - plătitorul de venit suportă în interesul desfășurării activității cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizația de delegare-detașare în țară și în străinătate, precum și alte cheltuieli de această natură;

   - plătitorul de venit suportă indemnizația de concediu de odihnă și indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit.

   Contractele de drepturi de autor au fost considerate suspecte mai întotdeauna de către fisc, fiind apreciate ca o supapă de evaziune semilegală.

  În nota de fundamentare a proiectului de HG privind modificarea și completarea nomelor de aplicare a Codului Fiscal se arată că Victor Ponta are în vedere eliminarea excepției de la reconsiderarea ca activităţi dependente a celor care generează venituri din profesii libere, precum şi a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe definite potrivit prevederilor Legii nr. 8/1996 pentru asigurarea unui tratament fiscal nediscriminatoriu (???-n.n.) aplicabil veniturilor obținute din activități desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

  Și cum nici legislația în materie nu este suficient de clară, ne reîntoarcem la criteriile de reconsiderare de mai sus, la lipsa de predictibilitate a fiscalității din România, la problemele de finanțare ale bugetului de pensii și ale celui destinat sănătății.

   Nu ne mai putem îndoi acum de faptul că impunerea cu abnegație tovărășească a spiritului creativ ar putea fi soluția corectării (fie și într-o oarecare măsură) unor dezechilibre macroeconomice. O șaibă, o piesă de teatru, un robinet, sau un editorial au până la urmă o valoare de impozitare.

   George Marinescu