Gălățenii cheltuiesc 40% din veniturile lor pe alimentație

   Conform unei clasificări standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum, făcute de Institutul Național de Statistică, produsele alimentare şi băuturile nealcoolice deţin, în medie, 40,0% din consumul gospodăriilor (familiilor) din România.

   Studiul efectuat asupra cheltuielilor românilor în anul 2014 relevă că o altă componentă a consumului, cu pondere relativ mare, este legată de locuinţă. Acesteia i se alocă 21,2% din cheltuielile de consum, cea mai mare parte a acestora fiind legată de utilităţile necesare funcţionării şi încălzirii locuinţei (apă, energie electrică şi termică, gaze naturale etc.), care presupune cheltuieli în mare măsură obligatorii pentru gospodării (17,2%). În schimb, sumele alocate dotării şi întreţinerii locuinţei au o pondere mult mai scăzută – doar patru procente.

   Următoarele locuri în ordinea determinată de volumul resurselor alocate sunt ocupate de cheltuielile pentru băuturi alcoolice şi tutun (7,7%) şi cele ocazionate de transport (6,2%).

   Cheltuielile efectuate de gospodării pentru sănătate şi mai ales cele pentru educaţie înregistrează un nivel deosebit de scăzut. Asta din cauza faptului că satisfacerea acestor nevoi se realizează în cea mai mare parte prin servicii publice, sumele alocate fiind oricum mult sub media Uniunii Europene (4,6%, respectiv 0,5% din total).

Există diferenţe semnificative între nivelul cheltuielilor efectuate pentru diferite componente ale consumului de către cetăețenii din mediul urban şi cei din mediul rural, determinate în parte de diferenţe în modelul de consum, precum şi de nivelul şi structura veniturilor.

   În ceea ce priveşte diferenţierea veniturilor pe regiuni, se poate remarca faptul că cele mai mari venituri medii lunare s-au înregistrat în regiunea Bucureşti-Ilfov (3420,2 lei pe gospodărie), iar cele mai scăzute în Nord-Est (2122,6 lei pe gospodărie), regiunea Sud-Est, din care face parte și Galațiul, luptând din greu să evite acest ultim loc, cu venituri medii familiale de doar 2138,8 lei.

   Interesant de remarcat este și faptul că dacă o familie de români cheltuiește, în medie, lunar, 5 euro în hoteluri, restaurante și cafenele, consumurile ocazionate de educație se cifrează la doar doi euro.

   George Marinescu