Condiționarea activităților independente îi leagă de glie pe jurnaliști

   Legea nr. 187/2015 privind aprobarea OUG nr. 6/2015 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 499, de marți, 7 iulie 2015, introduce un număr de șapte criterii de determinare a modului în care se desfășoară activitatea unei persoane fizice, mai exact dacă aceasta desfășoară activitate dependentă sau independentă. De menționat că aceste criterii se vor regăsi și în noul Cod fiscal, aprobat de Parlamentul României, dar încă nepublicat. Astfel, o activitate desfășurată de o persoană fizică va fi considerată independentă dacă îndeplinește 4 din cele 7 condiții de mai jos:

   1. persoana fizică dispune de libertatea de alegere a locului și a modului de desfășurare a activității, precum și a programului de lucru;

   2. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea pentru mai mulți clienți;

   3. riscurile inerente activității sunt asumate de către persoana fizică ce desfășoară activitatea;

   4. activitatea se realizează prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfășoară;

   5. activitatea se realizează de persoana fizică prin utilizarea capacității intelectuale și/sau a prestației fizice a acesteia, în funcție de specificul activității;

   6. persoana fizică face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare și supraveghere a profesiei desfășurate, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective;

   7. persoana fizică dispune de libertatea de a desfășura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terțe persoane în condițiile legii.
  Prin raportare la vechea variantă, în care criteriile de reconsiderare (pct. 67 din Normele de aplicare a Codului Fiscal), cu modificările ulterioare, au avut darul de a nemulțumi însemnate categorii de realizatori de astfel de venituri, analizate în urmă cu 2 luni (http://www.nepasadegalati.ro/politic/2200-ponta-ne-trage-salopeta-pe-creier-artele,-jurnalismul-nu-mai-includ-drepturi-de-autor.html). Noile condiționări sunt generale, mai puțin interpretabile și aplicabile tuturor persoanelor fizice din categoria celor ce desfășoară activități independente sau profesii libere. Totuși, dacă analizăm atent primele patru criterii prevăzute de noul act normativ, vom constata că diavolul nu a fost eliminat din detalii. Libertăți precum cea de alegere a programului de lucru, sau de a "presta" pentru mai mulți clienți nu se află, de obicei, printre opțiunile unui jurnalist realizator de venituri, inclusiv din drepturi de proprietate intelectuală, acceptate de un editor sau patron de presă. Altfel, se pare că se menține "legătura de glie" privind natura proprietății patrimoniului utilizat pentru desfășurarea activității, adăugându-se o destul de neclară formulare "cu privire la asumarea riscurilor inerente acesteia".

Mai ușor este de stabilit că îndeplinirea a numai 3 condiții determină o activitate dependentă, evident de natură salarială.  

   George Marinescu   

 

 

Adaugă comentariu

Codul de securitate