Gălățenii sunt pe penultimul loc la venituri medii lunare și achită anevoios facturile

   Nivelul relativ înalt al impozitelor şi contribuţiilor plătite încă de români, în special de cei care realizează venituri salariale, precum şi cheltuielile făcute de familiile de agricultori pentru producţia din gospodăria proprie, determină diferenţe mari între veniturile totale şi cele disponibile (nete).

Astfel, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, la nivelul tuturor gospodăriilor, în anul 2014, veniturile nete medii per familie au fost de 1935,2 lei lunar, iar cele medii pe o persoană de 725,6 lei (77,4% din totalul veniturilor realizate).

   Dintre categoriile de gospodării analizate, familiile de salariaţi au deţinut cele mai mari venituri medii nete medii (2534,5 lei), în timp ce, cele mai mici venituri medii nete s-au înregistrat în gospodăriile de agricultori (1210,2 lei lunar).

   În general, pentru majoritatea familiilor de români, nivelul veniturilor pe care le realizează şi în special al celor care rămân la dispoziţia lor după efectuarea cheltuielilor pentru producţia gospodăriei şi/sau pentru plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor etc. este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum.

   Astfel, în anul 2014, doar cca 61% din totalul acestora pot face faţă cheltuielilor cu venitul de care dispun. Numai puțin peste 4% din totalul gospodăriilor care au apreciat că pot face faţă cheltuielilor cu venitul de care dispun şi-au putut permite anul trecut înlocuirea mobilei uzate sau demodate, 10% cumpărarea unor produse electrocasnice, 23,7% cumpărarea de haine noi. Petrecerea unei săptămâni de concediu în afara locuinţei a fost accesibilă pentru 12,9%, vizionarea de spectacole de teatru sau cinema pentru 8,1%, iar cumpărarea de cărţi, ziare, reviste pentru 15,4%.

   Și mai îngrijorător este faptul că lipsa resurselor financiare a determinat o mare parte a familiilor de români să nu poată plăti la scadență pentru consumul utilităţilor. Astfel, 38,7% din total (34,2% din gospodăriile din mediul urban şi 43,2% din gospodăriile din mediul rural) nu au posibilitatea plăţii la timp a serviciilor legate de întreţinerea locuinţei.

   Factura consumului de energie electrică nu a putut fi achitată la timp de 12,8% dintre familii, ponderea acestora fiind de 10,6% în mediul urban şi de 14,6% în mediul rural, abonamentul la serviciile de TV/internet nu a putut fi plătit la timp de 4,2% dintre gospodării, iar factura telefonică de 3,9%.

Veniturile medii nete lunare realizate în anul 2014 de o familie de români ce locuiește în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est (de care aparține și județul Galați) totalizează 1655,4 lei (circa 85% din medie și penultimul loc la nivel național).

   George Marinescu

Adaugă comentariu

Codul de securitate